Woningtoewijzing

Ziet u zichzelf al wonen op het Middeneiland van Westend?
Lees dan rustig de website door en neem daarbij ook de prijslijst ter hand zodat u kunt bekijken welke woningen het beste bij u passen. De woningen kunnen per bouwnummer net even anders zijn. Zo beschikken sommige woningen over een andere indeling of heeft bijvoorbeeld een extra raam. Bekijk de plattegronden per bouwnummer op de website of in de woonconfigurator om te zien welke woning uw voorkeur heeft. Als u één of meerdere bouwnummers heeft gekozen, kunt u dit aangeven op het onderstaande inschrijfformulier. 


Belangrijk is dat de inschrijving vóór maandag 8 juni 2020 - 12.00 uur binnen is. Wij zullen uiterlijk 3 werkdagen na sluiting van de inschrijving de uitslag laten weten. Alle inschrijvingen die na 8 juni 12.00 uur binnenkomen vallen buiten de toewijzing.  

We streven naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers en proberen daarbij zoveel mogelijk geïnteresseerden de wensen van hun eerste voorkeur toe te wijzen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder er zekerheid is over de start van de bouw.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere belangstellenden hun eerste voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats onder deze kandidaten. Rekening houdend met bovenstaande, maakt de ontwikkelaar een keuze tussen deze kandidaten.

Goedkope koop
Voor de twee goedkope koop woningen bouwnummer 326 en 327 gelden andere regels, omdat deze vallen onder de goedkope koopwoning koopsfeer. Meer informatie hierover is terug te vinden tijdens het invullen van dit inschrijfformulier of op de website. woningen.

Aandachtspunten/bijzonderheden:

 • Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 8 juni a.s. 12.00 uur. Dit kan door dit digitale inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. 
 • Uitslag toewijzing binnen 3 werkdagen na sluiting van de inschrijftermijn.
 • Kandidaten die bij de toewijzing een bouwnummer hebben toegewezen gekregen, worden door de makelaar telefonisch benaderd. De niet geselecteerde kandidaten krijgen bericht per e-mail en worden als reserve kandidaat genoteerd.
 • Gesprekken over de aankoop van de woning vinden plaats vanaf maandag 15 juni digitaal of bij de makelaar op kantoor. 
 • Indien een kandidaat besluit het toegewezen bouwnummer niet aan te kopen, dan zal er vanuit de makelaar contact opgenomen worden met een reserve kandidaat.

Extra informatie tijdens de inschrijfperiode?
Is uw interesse gewekt en heeft u vragen over de woningen van Westend, die eventueel van belang zijn bij de inschrijving? Neem dan contact op met de makelaar, dan kunt u eventueel een afspraak maken om aanvullende vragen te stellen,  zo kunt u wel overwogen een juiste inschrijving doen.

Van der Meer Adviesgroep Fides Makelaars
Noordeinde 33 Lammenschansweg 76
2371 CM Roelofarendsveen 2313 DP  Leiden
071-331 90 19   071- 516 80 88
info@meer-advies.nl     nieuwbouw@fidesmakelaars.nl

Wij danken u alvast voor de belangstelling en wensen u veel succes met de inschrijving. Wellicht kunnen we u straks begroeten als één van de nieuwe bewoners van Westend.


Wij verzoeken u vriendelijk om de bouwnummers van uw voorkeur aan te geven. U kunt maximaal 10 bouwnummers opgeven. Het is niet mogelijk om na toewijzing de opgeven voorkeuren te wijzigen of bouwnummers toe te voegen. Na sluiting van de inschrijving wordt u binnen 3 werkdagen geïnformeerd over de toewijzing.

We streven naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers en proberen daarbij zoveel mogelijk geïnteresseerden de wensen van hun eerste voorkeur toe te wijzen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder er zekerheid is over de start van de bouw.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere belangstellenden hun eerste voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats onder deze kandidaten. Rekening houdend met bovenstaande maakt de ontwikkelaar een keuze tussen deze kandidaten.


Een huis kopen is de grootste aankoop in een mensenleven. Denk je nou dat kan ik nooit betalen? Lees dan snel verder. Bouwnummer 236 en 327 vallen onder de “goedkope koopwoning” zoals vastgesteld door de gemeente Kaag en Braassem (maximaal € 250.000,- VON).

Om voor deze woningen in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je de woning na oplevering minimaal 5 jaar zelf bewonen en mag het (gezamenlijk) inkomen over 2019 niet meer dan € 55.000,- bedragen. Daarnaast mag je geen vermogen hebben boven het maximaal in box 3 vrijgestelde bedrag van € 20.785 per persoon of € 41.322,-  gezamenlijk.

De volgorde van kandidaten voor deze twee goedkope koopwoningen wordt als volgt bepaald:

 1. Als eerste doelgroep worden starters aangemerkt, waarbij onder starter wordt verstaan; een ingezetene van  gemeente Kaag en Braassem of iemand die maatschappelijk gebonden is aan de gemeente, en geen zelfstandige woonruimte achterlaat.
 2. Indien verkoop aan een persoon als bedoeld in het eerste lid niet slaagt, wordt als tweede doelgroep aangemerkt een huishouden dat op het moment van de start van de inschrijf-procedure een sociale huurwoning achterlaat in de gemeente Kaag en Braassem.
 3. Indien verkoop aan een persoon als bedoeld in het tweede lid niet slaagt, geldt vervolgens als derde doelgroep een huishouden die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een sociale huurwoning in regio Holland-Rijnland achterlaat.

In lid 2 en 3 wordt onder huishouden verstaan: een natuurlijk persoon en zijn/haar niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot, geregistreerd partner of degene die met hem/haar een gemeenschappelijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen.

Toewijzing en benodigde stukken
Toewijzing van bovenstaande woningen gaat door middel van loting bij de notaris. De notaris loot dan eerst een volgorde lijst van doelgroep 1 en aansluitend een loting van doelgroep 2 enzovoort.

Na de loting vindt er een toewijzing plaats van de woningen en ontvangen de optanten een uitnodiging voor een gesprek met de makelaar. Om aan te tonen dat je in de juiste doelgroep valt hebben we op het moment bij de makelaar het volgende nodig:

 • IB60 verklaring (downloaden op de website van de belastingdienst)
 • Werkgeversverklaring
 • Recente salarisstrook of jaaropgave (2019)
 • Uittreksel basisregistratie (GBA) en indien je inwonend bent ook van je ouders.

LET OP! Het is hierbij van belang dat deze documenten alleen op naam staan van degene die de woning koopt. Wil je de woning dus samen kopen, dan hebben we van jullie beiden de documenten nodig. Het is niet mogelijk, om na de sluiting van de inschrijving, een partner toe te voegen op de koop- en aanneemovereenkomst.

Je hoeft de stukken pas aan te leveren op het moment dat je een optie hebt en niet bij je inschrijving van de woningen. We raden het wel aan om deze stukken in de komende weken alvast gereed te hebben zodat bij toewijzing van de woning je de stukken digitaal kan toesturen aan de makelaar.U kunt de bouwnummers op volgorde van voorkeur opgeven. Indien u ook in aanmerking wenst te komen voor de woningen die niet onder goedkope koop regeling vallen kunt u deze bouwnummers ook opgeven.
Inschrijver en (eventueel) echtgenoot/partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens verklaren zij slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld. Alleen volledig en correct ingevulde formulieren worden meegenomen in de toewijzing.

Beide partijen kunnen aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen. De op dit formulier ingevulde financiële gegevens worden tot één maand na de levering van de laatste woning bij de notaris opgenomen in de administratie van de makelaar en vervolgens vernietigd. De makelaar en ontwikkelaar verklaren de gegevens alleen te gebruiken voor het desbetreffende project en zijn digitale database (waar u zich na het project weer kunt uitschrijven) en niet te delen met derden.

Als uw inschrijfformulier correct is ontvangen, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op voor de sluitingsdatum van de inschrijving. De ontwikkelaar en makelaar nemen geen verantwoording voor uw inschrijfformulier tot het moment dat er een ontvangstbevestiging aan u is afgegeven.